Adem Ergül

159 Yazı

1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini burada tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. Aynı fakültede lisansüstü eğitimine devam ederek 1998 yılında “Kur’an-ı Kerim’de Kalp Kavramı” isimli teziyle de tefsir alanında doktor unvanını aldı. 1989 yılında, merkezi İstanbul’da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın eğitim hizmetlerinde vazife aldı.

Halen aynı vakfın yurtiçi eğitim hizmetleri genel müdürlüğünü yürütmektedir.

Bazı Eserleri:

Kalbi Hayat

Hikmet Arayışları

Kişiliğin Diriliş Vakti

Aziz Ümmete Doğru

Huzur Bul Huzur Ver

Kalpten Hayata

Şahsiyet Dili ve Geliştiren Liderlik

Rabbani Eğitim

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Dünya Çarşısında Her Gün Yeni Bir Pazar Kurulur 417 2020 Kasım
2. Rasûlullah’ı Okumak; O’ndan Okumak ve O’nunla Olmak 416 2020 Ekim
3. Evlerimiz Mesken Mabed ve Mektep Olsun 415 2020 Eylül
4. Erenlerin Sohbeti Arttırır Marifeti 414 2020 Ağustos
5. Yâ Latîf!.. -Celle Celâlühü- 413 2020 Temmuz
6. Fıtratın Kabuk Bağlaması 412 2020 Haziran
7. Dumanlı Gönüllere Pencere Açmak 411 2020 Mayıs
8. Yeryüzünde Hak ve Hakikatin Şâhidi Olmak 410 2020 Nisan
9. Muhabbet Sermayesi Zayi Olmasın 409 2020 Mart
10. Kişiliğin Korunmasında ve Tekâmülünde Helal Lokma Hassasiyeti 408 2020 Şubat
11. Hakk’ın Murâdı Muradımızdır Diyebilmek 407 2020 Ocak
12. Bunalan Çağa Tasavvuf Üslûbuyla İman, İslâm ve İhsan Aşısı 406 2019 Aralık
13. Hak Dostlarında İnsan İlişkileri -8- 405 2019 Kasım
14. Azığın Çok Yükün Hafif Olsun 404 2019 Ekim
15. Hak Dostlarında İnsan İlişkileri -7- Hak Dostlarında Akraba ile İlişkiler 403 2019 Eylül
16. Hak Dostlarının Çocukları ile İlişkileri -2- 402 2019 Ağustos
17. Sâhibu’l-Vefâ Mûsa Efendi’de Zâhir-Bâtın Bütünlüğü 401 2019 Temmuz
18. Hak Dostlarının Çocukları ile İlişkileri 400 2019 Haziran
19. Aile ile Ülfet ve Dirâyet 399 2019 Mayıs
20. Huzur Veren Güvenilir Aile Reisliği 398 2019 Nisan
21. Anne Baba ve Büyüklerle İlişkiler 397 2019 Mart
22. Hoşça Bak Zâtına 396 2019 Şubat
23. Hak Dostlarında İnsan İlişkileri -1- 395 2019 Ocak
24. Sükûtun Öylesi Vardır ki… 394 2018 Aralık
25. Allah'ın Hükmü Apaçık Ortada İken... 393 2018 Kasım
26. Ümmetin Birliği ve Cemaatler Meselesi 391 2018 Eylül
27. Kurban Hakk'a Ta'zim Halka Şefkattir Bismillâhi Allâhu Ekber 390 2018 Ağustos
28. İnsan İnsanla Aşılanır 389 2018 Temmuz
29. Niyeti Korumak ve Büyütmek 388 2018 Haziran
30. Ramazân-ı Şerifle Islâh ve ihyâ 387 2018 Mayıs
31. İnsânî Özün Çürümesi 386 2018 Nisan
32. Hak Adına Güçlü Mü’min Olma Sorumluluğu 385 2018 Mart
33. Ehl-i Dildir Diyemem Sinesi Saf Olmayana 384 2018 Şubat
34. Kudüs Emâneti 383 2018 Ocak
35. Bu, Din Meselesidir; Oyun ve Eğlence Değildir! 382 2017 Aralık
36. ZİHNİYETTE SIRAT-I MÜSTAKÎM 381 2017 Kasım
37. HAYATA İSTİKAMET İÇİN KIBLE ROTASI… 380 2017 Ekim
38. Resûlullah’a Karşı Mü’min Duruşu 379 2017 Eylül
39. Allah Ve Resûlünün Çağrısına “İşittik Ve İtaat Ettik” Diyebilmek 378 2017 Ağustos
40. Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış -3- 370 2016 Aralık
41. Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış -2- 369 2016 Kasım
42. Hayata ve Hâdiselere Müslümanca Bakış Ölçülerimiz 368 2016 Ekim
43. Kalplerin Kaymaması İçin 367 2016 Eylül
44. Ümmetin Meseleleri Üzerine 366 2016 Ağustos
45. Kulluk Şuûru İçinde Hayatın Organizasyonu 365 2016 Temmuz
46. Nefs Terbiyesinde Zaman, Mekân ve İmkân Meselesi 364 2016 Haziran
47. Örtüleri Kaldır Aradan! 363 2016 Mayıs
48. Gönlünü Aç Sevgini Çoğalt 362 2016 Nisan
49. Sa’y ü Gayret Sabır ve Cennet 361 2016 Mart
50. Resulullahta Marifetullah 360 2016 Şubat