Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

406 Yazı

Adana’da doğdu. Babası Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müctebâ Bey, annesi Ümmügülsüm Hanım’dır. Adana’da rüşdiye ve idâdîde okuduktan sonra İstanbul’a gidip Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Mezuniyetin ardından İstanbul’da askerlik hizmetini yaptığı dönemde Kelâmî Dergâhı şeyhi Esad Erbîlî’ye intisap etti. Seyrüsülûkünü tamamlayınca Esad Erbîlî tarafından kendisine Nakşibendî hilâfeti verildi (söz konusu icâzet, Erbîlî’nin 1922’de ilk baskısı yapılan Mektûbât’ı içinde yer aldığına göre [134. mektup] bu tarihten önce verilmiş olmalıdır). Ardından Adana’ya yerleşen Mahmut Sami Efendi birkaç yıl sonra irşad faaliyetiyle meşgul olmaya başladı. Tekkelerin kapatılması ve dönemin hassasiyeti sebebiyle faaliyetlerini daha ziyade özel sohbetler şeklinde sürdürdü. El emeğiyle çalışıp kazanmaya önem verdiği için bir ticarethanenin muhasebe defterlerini tutarak geçimini temin etti. 1946 yılında hacca gitti. 1950’de Adana Ulucamii’nde vaaz vermeye başladı. 1951’de gittiği İstanbul’da iki yıl kaldı. 1953’te ikinci hac dönüşü Şam’a yerleşmeye karar verdi. Buradaki Türk öğrencilere Rûḥu’l-beyân ve Mektûbât gibi eserleri okutarak tasavvuf sohbetleri yaptı. Ertesi yıl Şam’a yerleşme kararından vazgeçip İstanbul’a döndü. Erenköy’de Zihnipaşa Camii’nde vaaz verirken bir yandan da özel sohbetler yaparak irşad vazifesini sürdürdü. Bu dönemde de geçimini bir ticarethanenin muhasebe işlerinde çalışarak temin etti. 1979’da ailesiyle birlikte yerleştiği Medine’de 12 Şubat 1984’te vefat etti ve Cennetü’l-bakī‘a defnedildi.

(Prof. Dr. Necdet Tosun)

Bazı Eserleri:

Dualar ve Zikirler

Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri

Bakara Sûresi Tefsiri

Mükerrem İnsan

Hz.İbrahim (a.s)

Hz.Ömer (r.a.)

Uhud Gazvesi

Günlük Dualar Ve Sureler

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Yapmadığını Başkasına Öğütlemen Fitnedir 417 2020 Kasım
2. Gerçek Dost Ahirette de İmdâda Koşar 416 2020 Ekim
3. Tesettür İmanın Gereğidir 415 2020 Eylül
4. Uhud Şehitlerine Verilen Müjdeler 414 2020 Ağustos
5. Ben İki Kurbanlığın Oğluyum 413 2020 Temmuz
6. Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahu anh) Efendimiz’in Duası 412 2020 Haziran
7. Hastalık Dönemlerinde İlâhî Devâyı İstemek 411 2020 Mayıs
8. Cennette Cemâlullahı Görenler 410 2020 Nisan
9. Civarımızda Bulunan Mazlumlardan Sorumluyuz! 409 2020 Mart
10. Kalbin İnşirâhı Nasıl Olur? 408 2020 Şubat
11. Sâmi Efendi'den Mektup 408 2020 Şubat
12. Affı ve Merhameti İnfak Etmek 407 2020 Ocak
13. İbadetten Ubûdiyyet Makamına Vâsıl Olmak 406 2019 Aralık
14. Namazda Huşû 405 2019 Kasım
15. Hesaba Çekilmek 404 2019 Ekim
16. Teheccüd Namazının İkramları 403 2019 Eylül
17. Allâh’ın Velî Kullarının Evsâfı 402 2019 Ağustos
18. Nefsin Mertebeleri 401 2019 Temmuz
19. Asıl Zenginlik 400 2019 Haziran
20. Allah Rasûlü'nden Tavsiyeler 399 2019 Mayıs
21. Kalbin Selâmeti Mâsivâyı Terk İle Olur 398 2019 Nisan
22. Adalet ve İnsafla Muamele 397 2019 Mart
23. Mü'minin Üç Kalesi... 396 2019 Şubat
24. İnfak Allah Yolunda Olursa 395 2019 Ocak
25. HASETÇİNİN AKIBETİ 394 2018 Aralık
26. PEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAAT 393 2018 Kasım
27. Nefisle Mücâdele 391 2018 Eylül
28. Cennet Sohbeti 390 2018 Ağustos
29. Bir Güzel Ahlâk Örneği 389 2018 Temmuz
30. AMELLERİN KEMÂLİ NİYETLEDİR 388 2018 Haziran
31. Ramazan ve Oruç 387 2018 Mayıs
32. Zillet Çukuruna Yuvarlanmamak 386 2018 Nisan
33. ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMAK 385 2018 Mart
34. Gıybet ve Sû-i Zân'dan Kaçınmak 384 2018 Şubat
35. Komşunun Şerefini Korumak 383 2018 Ocak
36. Îmânın Şahidleri 382 2017 Aralık
37. İŞİ SAĞLAM YAPMAK DA İBÂDETTİR 381 2017 Kasım
38. ALLAH’A YAKLAŞTIRACAK İLİM 380 2017 Ekim
39. İhyâ-yı Sünnet 379 2017 Eylül
40. On Grup Mağrur İnsan 370 2016 Aralık
41. Müminler Arasını Islah 369 2016 Kasım
42. Kulluğun En Yüksek Mertebesi 368 2016 Ekim
43. Peygambere Komşu Olmak 367 2016 Eylül
44. Hak Yolunda Uyumayan Gözler 366 2016 Ağustos
45. Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-2 365 2016 Temmuz
46. Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-1 364 2016 Haziran
47. Nefsi Tasfiye ve Tezkiye için... Zikir, Fikir ve Tefekkür 363 2016 Mayıs
48. Mü'minler Bir Vücut Gibidir 362 2016 Nisan
49. Mü'minler Bir Vücut Gibidir 362 2016 Nisan
50. İslâm'da ve Beşeriyette En Yüksek Ahlâk Afv ve Musâmaha 361 2016 Mart